IMPACT Speed Park on Facebook IMPACT Speed Park on Twitter IMPACT Speed Park on Instagram IMPACT Speed Park on Youtube IMPACT Speed Park on Tripadvisor Subscribe IMPACT Speed Park
 • IMPACT Speed Park Pricing

แพ็คเกจสำหรับผู้ใหญ่

แพ็คเกจสำหรับเด็ก

ทุกแพ็กเกจมีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากวันแรกที่ซื้อเท่านั้น
แพ็กเกจที่ซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คืนเงิน และโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

Gasoline Karts Pricing

2DRIVE Karts Pricing

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  ความสูงไม่ต่ำกว่า
  130 ซม.
 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  ไม่สวมใส่ผ้าพันคอ
 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  เก็บสัมภาระที่ร่วงหล่นง่าย
  ไว้ในตู้ล็อกเกอร์ที่
  ทางสนามจัดเตรียมไว้ให้
 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่
  จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  หากผมยาวต้อง
  เก็บผมให้เรียบร้อย
  ก่อนใส่หมวกกันน็อค
 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  ไม่สวมใส่รองเท้าแตะ
  หรือรองเท้าหัวเปิด